Ga naar de inhoud
Even voorstellen

Over Keek Your Change

Publieke domein

Adviesbureau Keek Your Change werkt in het publieke domein. Keek Your Change betekent “Pimpen van Jouw Veranderopgave”, zodat het aantrekkelijk wordt voor leiders, medewerkers en partners. En is natuurlijk een knipoog naar onze oprichter Tom Keek.

We zijn onszelf voortdurend aan het vernieuwen. We werken samen, afhankelijk van de opdracht, met andere professionals op inhoud, op teambuilding en op participatie en communicatie.

Wij combineren het liefste strategisch advies met teamontwikkeling, vernieuwend beleid met oog voor de persoonlijke ontwikkeling, interne verandering samen brengen met de belangrijkste externe partners van uw organisatie.

Met een brede ervaring in het vervullen van opdrachten bij het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen zijn we in staat makkelijk te schakelen in het “Huis van Thorbecke”. En dat doen we op elk niveau. Of het nu een minister is, een directeur, een beleidsmedewerker of secretaresse.

Veranderen is ons op het lijf geschreven. Veranderen is geen eenmalige activiteit, het is voortdurend proces, dat telkens bijsturen vraagt met visie. Telkens wanneer de opgaven veranderen, de (politieke) omgeving andere eisen stelt of de kansen en mogelijkheden van je organisatie veranderen, vraagt dat een aanpassing, zonder de lange termijn visie uit het oog te verliezen.

Centrale mindset

We laten ons primair inspireren door “Creating Public Value” door Mark Moore. En natuurlijk de broertjes ervan zoals opgave gericht werken en werken aan de bedoeling.

We stellen ons altijd eerste de vraag welke publieke meerwaarde, maatschappelijk opgave of bedoeling centraal staat. Vervolgens zoeken we de belangrijkste externe partners van de organisatie, die bijdragen aan de maatschappelijk meerwaarde. Dit doen we altijd in dialoog met bestuurders, management en medewerkers.

Vier perspectieven

Keek Your Change werkt aan een veranderopgave langs vier lemniscatische perspectieven:

  • Het: de maatschappelijke opgave, de bedoeling, de publieke (meer-)waarde
  • Zij: de partners, stakeholders, belanghebbenden en betrokken inwoners
  • Wij: de organisatie, het (programma-)team, de afdeling en/of de directie
  • Ik: persoonlijk leiderschap, talenten, voorkeursstijlen en visie en passie

Wie is Tom Keek?

Tom Keek is overheidsadviseur in hart en nieren. Altijd op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde en een vernieuwende aanpak.

Hij gelooft in de creatieve kracht van veranderen. Waar verandering aanwezig is daar is beweging. En zo nodig brengt hij mensen zelf in versnelling, als projectleider, (team)coach of in teams.

Hij weet zowel inhoudelijk als in het proces innovaties te creëren. Zijn slagvaardige werkwijze in dialoog met bestuur en de ondernemende en maatschappelijke omgeving maakt dat hij als interim tijdig een resultaat weet neer te zetten.

Met zijn coachende manier van werken laat hij organisaties tot hogere prestaties komen. Met zijn ervaring kan hij snel in en buiten een overheidsorganisatie met de juiste stakeholders en partners een blijvend resultaat creëren.

Hulp nodig met uw project??

Laten we samenwerken