Ga naar de inhoud

Strategisch advies

Strategisch advies

Strategie bepaal je, vinden wij, aan de hand van drie hoofdvragen:

  • Waarom & wat wil je bereiken? Of anders gezegd ‘welk opgave pak je aan, welke publieke meerwaarde wil je bereiken en wat is in de kern de bedoeling?’
  • Wie dragen er nog meer bij aan het ‘wat’ en vervullen een sleutelrol bij het realiseren van de opgave? Welke andere betrokken organisaties, inwoners en belanghebbenden participeren in de oplossing of zorgen voor draagvlak?
  • Hoe werk je aan effectieve interventies met je eigen organisatie in het krachtenveld en met de bedoeling voortdurend voor ogen? Sommigen noemen alleen dit onderdeel de strategie, voor ons is dat de tactiek.

Interim projectmanagement

Wij houden van snelheid en effectiviteit en zorgen dat de organisatie eigenaarschap toont in het resultaat. Met een vliegende start zorgen we dat er energie ontstaat, zowel intern als extern.

Opgave gericht werken

Wij kunnen bij een nieuwe opgave u ontzorgen. Opgave gericht werken in overheidsorganisaties vraagt een benadering van buiten naar binnen. De samenwerking tussen de disciplines zal andere vormen krijgen. Daar ondersteunen wij u graag in.

Creating Public Value

Integraal werken vereist een aanpassing in de organisatie. Met onze ervaring in kwetsbare wijken in steden en het implementeren van de Omgevingswet in provincie en gemeente hebben we een brede ervaring. Dit veranderproces brengt met het concept van Creating Public Value meer rust in de verandering.

Visieontwikkeling (fysieke omgeving, economie en sociaal)

Wij inspireren door het ontwikkelen van een vernieuwende visie op uw beleidsterrein. We werken daarbij graag met uw partners, uw medewerkers en inwoners en andere betrokkenen aan een gedragen visie.

Consensus building partnerschap

Geen enkele opgave kan de overheid alleen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en collectieven staan ook aan de lat. Wij organiseren een samenwerkingsproces, digitaal of fysiek om samen naar een succesvolle uitkomst te werken.

Stakeholdermanagement

Het in beeld brengen van de stakeholders en het bouwen van een effectieve governance en strategie wordt naar onze mening te vaak aan het toeval over gelaten. Door deze slim in te richten bespaart dat tijd en het vergroot de effectiviteit van het overleg met stakeholders.

Focus aanbrengen in de eigen organisatie

Wanneer uw organisatie vast dreigt te lopen in de hoeveelheid werk, dan is het vaak tijd om opnieuw de focus te bepalen. Intensiveren van werkzaamheden die een groter doelbereik hebben, extensiveren van werkzaamheden die veel tijd vragen, maar minder effect hebben. Dan is een focus-traject met uw team de juiste stap.

Bouwen aan groeikracht in stadswijken

Onze samenwerking met de Stichting Colours of Impact heeft ons tot specialist gemaakt in kwetsbare stadswijken. Door ons uitgebreide netwerk van wijkpartners komen we tot vernieuwende ideeën.

Hulp nodig met uw project??

Laten we samenwerken