Ga naar de inhoud
Portfolio

ONZE OPDRACHTEN

logo_rijksoverheid

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Gemeente Bernheze, projectleider omgevingsvisie
 • Provincie Zuid-Holland, inclusieve energietransitie
 • Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen
 • Provincie Zuid-Holland, Personeel en Organisatie
 • Provincie Zuid-Holland, Agenda Natuurinclusief
 • Provincie Gelderland, Omgevingswet
 • Provincie Gelderland, Opgavegericht Subsidiebeleid
 • Programmabureau Aan de Slag, Digitaal Stelsel Omgevingswet (BZK)
 • Programma Leefbaarheid en Veiligheid Ministerie van BZK
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie bedrijfsvoering (EZK)
 • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie BMO (LNV)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agenda Natuurinclusief, Natuurinclusieve Gezondheid in de Buurt
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Straffen en Beschermen
 • Directie FLEX, bureau SG (BZK)
 • Stichting ICTU
 • Gemeente Den Haag
 • Stichting Colours of Impact
 • Stichting Colours of Impact, seminar “Impact door Verbinding”
 • Expertise Centrum Open Overheid
 • Dienst Informatiebeleid en ICT (Nationale Politie)
 • Directie Burgerschap en Informatiebeleid (BZK)
 • Programma Aanpak Fraude (BZK)
 • Programma Identiteit Caribisch Gebied (BZK)
 • Afdeling Constitutionele Zaken & Wetgevingskwaliteit (BZK)
 • Directie Integratie en Samenleving (SZW)
 • Inspectie SZW, Bijzondere Opsporing
 • Directie Crisisbeheersing (V&J)
 • Programma Informatiebeleid en ICT (V&J)
 • Bureau Beveiligingsautoriteit (BZK en V&J)
 • Directie Bestuursondersteuning (BZK)
 • Directie Migratiebeleid (V&J)
 • Programma Sturing en Financiën (V&J)
 • Programma Implementatie Nationale Politie en Bevoegdheden (V&J)
 • Afdeling Kennis en Strategie (BZK)
 • Directie Dienstverlening Regeldruk en Innovatie (BZK)
 • Directie OverheidsOrganisatie
HULP NODIG MET UW PROJECT?

LATEN WE SAMENWERKEN