Ga naar de inhoud

WIJ ZIJN KEEK YOUR CHANGE

Met onze ‘keek’ op veranderingen ontzorgen we u in strategie, proces en in uw team.

Over Tom Keek

Ik ben de oprichter van het adviesbureau Keek Your Change en van Keek Training & Advies.

Ik ontwikkel teams met meer focus op doel en resultaat, sterker strategisch manoeuvreren, scherper stakeholdermanagement en rolvast handelen.

Mijn werkwijze is ‘werkend leren en lerend werken’ in workshops, teamtrajecten en werkconferenties.

Ik ben het meest effectief in teams die voor een complexe maatschappelijke opgave staan in een omgeving die snel verandert.

UITGELICHT

Omgevingsvisie -
Met partners en inwoners werken aan een betere toekomst

Een integrale omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, gezondheid, leefbaarheid, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Een provincie of gemeente moet uiterlijk 2024 de visie af hebben. Wij geven leiding aan het project en zorgen dat de organisatie, de partners, belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid krijgen om mee te werken aan een gedragen visie.
Omdat de visie levend moet blijven zorgen we dat zoveel mogelijk mensen, zowel intern als extern zich verbinden aan de visie en hun activiteiten daarop gaan richten.

Laten we kennismaken